PRÁVNÍ MINIMUM PRO OCHRÁCE NA ČZU v PRAZE FAPP - B 11.05.2019

14.05.2019 12:52
11.05.2019
Všechny zdravíme z Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - B, katedra elotogie a zájmových chovů !
 
Děkuji za včerejší pěkný přínosný den, byly jsme s Dagmar tentokrát na téma Právní minimum pro ochránce zvířat 2018 a 2019 + Trestní právo v ochraně zvířat.
 
Je důlezité se vzdělávat a znalosti prohlubovat. Také je velmi důležité poznávat nové změny v zákonech, směrnice, novely a jejich uzpůsobení atd.. 
Probrali jsme právní záležitosti, zákony, paragrafy, řády, směrnice, české právo, mezinárodní právo a také EU. nařízení.  
 
Dále aktuální stav, zkušennosti a praxe + co nás čeká v budoucnu viz Nový Občanský Zákoník a dále Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí. Právní postavení zvířete. Účel a základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy. Orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vybrané kompetence krajských veterinárních správ. Přestupky a správní delikty. Právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete. Zvláštní opatření, především umístění týraného zvířete do náhradní péče, a péče o zvíře, kterému hrozí uzavření v bytě nebo jiném prostoru. Úprava veřejných vystoupení zvířat. Problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat. Trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybraná ustanovení zákona o Policii České republiky a právo vstupu, Orgány ochrany zvířat, pravomoce a požadavky na kvalifikaci,
 
Týrání zvířat , Usmrcování zvířat, Podmínky zvířat v zájmových chovech. Regulace populace toulavých a opuštěných zvířat, Přestupky v zacházení se zvířaty , Zvláštní opatření, Správní řízení, Povinnosti útulků, Trestní právo a související zákony. Právo na informace viz Zákon č. 106/1999Sb., atd.. Viděli jsme i případy týrání od množitelů včetně fotek z práce komisařů Státní veterinární správy jak psů tak domácích užitkových zvířat z farem, jatek. Velmi smutné a brutální zacházení, které se děje. :-( MUSÍME PROTI TOMU BOJOVAT !!!!!
 
Děkuji moc za příležitost a děkuji moc Danušce z SOS FOR PETS za organizaci ! :-)

11.05.2019

Všechny zdravíme z Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - B, katedra elotogie a zájmových chovů !

Děkuji za včerejší pěkný přínosný den, byly jsme s Dagmar tentokrát na téma Právní minimum pro ochránce zvířat 2018 a 2019 + Trestní právo v ochraně zvířat.

Je důlezité se vzdělávat a znalosti prohlubovat. Také je velmi důležité poznávat nové změny v zákonech, směrnice, novely a jejich uzpůsobení atd.. 

Probrali jsme právní záležitosti, zákony, paragrafy, řády, směrnice, české právo, mezinárodní právo a také EU. nařízení.  

 

Dále aktuální stav, zkušennosti a praxe + co nás čeká v budoucnu viz Nový Občanský Zákoník a dále Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí. Právní postavení zvířete. Účel a základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy. Orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vybrané kompetence krajských veterinárních správ. Přestupky a správní delikty. Právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete. Zvláštní opatření, především umístění týraného zvířete do náhradní péče, a péče o zvíře, kterému hrozí uzavření v bytě nebo jiném prostoru. Úprava veřejných vystoupení zvířat. 

 

 

Problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat. Trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybraná ustanovení zákona o Policii České republiky a právo vstupu, Orgány ochrany zvířat, pravomoce a požadavky na kvalifikaci,

Týrání zvířat , Usmrcování zvířat, Podmínky zvířat v zájmových chovech. Regulace populace toulavých a opuštěných zvířat, Přestupky v zacházení se zvířaty , Zvláštní opatření, Správní řízení, Povinnosti útulků, Trestní právo a související zákony. Právo na informace viz Zákon č. 106/1999Sb., atd.. Viděli jsme i případy týrání od množitelů včetně fotek z práce komisařů Státní veterinární správy jak psů tak domácích užitkových zvířat z farem, jatek. Velmi smutné a brutální zacházení, které se děje. :-( MUSÍME PROTI TOMU BOJOVAT !!!!!

 

 

Děkuji moc za příležitost a děkuji moc Danušce z SOS FOR PETS za organizaci ! :-)

Na foto se mnou pan Ing. Milan Kaucký, náš lektor :-).