CO DĚLAT PŘI NÁLEZU ZVÍŘETE? 

Zvažte bezpečnost odchytu zvířete. V případě, že jde o agresivnějšího psa, kontaktujte městský úřad či útulek s odchytovou službou, popřípadě městskou policii. Pokud je to mílý a přátelský pes, můžete ho odvézt do  útulku sami(doporučujeme předem telefonickou dohodu, ne každý útulek je ochoten vzít psa z ulice a nejprve bude chtít mluvit s policií či starostou. Dle zákona je ale obec povinna se o pejska postarat, nenechte se tedy odbýt).

Někteří lidé si zvířátko během pátrání po majiteli vezme na pár dní domů. V takovémto případě doporučujeme následující body:  

 • Pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte NÁRODNÍ REGISTR MAJITELŮ ZVÍŘAT či jiný registr, kam jste pejska vy nebo váš veterinář přihlásili, a nahlašte ztrátu. Např: IDENTIFIKACE.CZBACKHOME.CZ ČI EUROPETNET.COM. Ne každý druh čipu je v národním registru, zkuste proto i další uvedené registry.
 • Pokud je zvíře tetované, zkuste najít klub nalezeného plemene a kontaktní osobu např. potradce chovu nebo plemenou knihu ČKS či ČMKU, kde je podle čísla možno zjistit chovatele. Chovatel vám dokáže dát kontakt na majitele konkrétního pejska.
 • Informujte se v okolí, zda někdo psa nehledá! Je možno i vyrobit letáčky a rozmístit je na rušná místa jako zastávky, potravinové obchody či poštu.. 
 • Nález nahlašte nejbližšímu útulku, zde bude majitel hledat pejska na prvním místě. Dle legislativy je nálezce povinnen odevzdat zvíře na obecním úřadě nebo v obecním útulku, je-li útulek zřízen. Proto doporučujeme informovat o nálezu obecní úřad i v případě, kdy jste například svolní u sebe pejska po dobu hledání chvíli nechat.
 • Oslovte organizace a webové stránky, které se nálezem a ztrátou zvířat zabývají. Kromě Nadačního fondu PES v NOUZI jsou to např Pejsek.czCZ-pesHafici.czHyperinzerce

Podobný postup může být zachován při ztrátě / nálezu kočky či jiného zvířete.

A CO NÁM K TOMU ŘÍKÁ LEGISLATIVA?

Prvního ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který se mj. týká postavení zvířat. Největší novinkou je, že zvíře přestává být věcí. NOZ nevytvořil pro kategorie zvířat nějaký speciální oddíl, ale právní úprava je roztíštěná do několika paragrafů, které kopírují systematiku právní úpravy věcí. Výklad mnoha ustanovení (samozřejmě i těch, které se netýkají postavení zvířat) nyní záleží především na judikatuře, protože dikce zákona je v mnohém komplikovaná a nejednoznačná.

Pojem živého zvířete (mrtvé zvíře a jeho části jsou věcí) vymezuje NOZ v § 494 tak, že ,,Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný tvor živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neopodruje jejich povaze“. Otázka, co konkrétně (ne)odporuje povaze zvířat je nadále otevřená a bude se posuzovat podle konkrétních okolností jednotlivého případu. Velký vliv zde bude mít mít existence emočních stavů (a vztahů) zvířete, což je to, co odlišuje zvířata od věcí. Bude se tak například posuzovat újma, která by psovi vznikla, pokud by byl použit jako zástava a byl tím odloučen od svého pána.

Dle důvodové zprávy se za zvíře považují nejenom obratlovci, ale i bezobratlí s podmínkou, že jsou schopni cítit bolest nebo stres. Opět se ukáže v praxi, jak se bude posuzovat schopnost cítit stres u bezobratlých.

Dále několik dobrých rad jak správně postupovat

 • Vyčkejte na místě, alespoň 20 minut, třeba běžel pejsek jen známou trasu napřed a páníček se nakonec odněkud objeví. Pokud není majitel stále v dohledu, promyslete co dál.
 • Především zvažte, zda je odchycení psa pro vás bezpečné. Může se stát, že vás vystresovaný pes nejen pokouše, ale ještě navíc uteče a vy skončíte na infekčním oddělení. Jestliže je pes přátelský a nechá se pohladit, zkuste ho odchytit. Přemlouvejte ho tichým uklidňujícím hlasem, nalákejte ho na jídlo nebo vlastního psa…  Má pes obojek? Podívejte se, jestli na něm nemá známku se jménem a kontaktem na majitele. Někdy bývá číslo napsané na spodní straně obojku.
 • Pokud máte sebou telefon, bude vše jednodušší a můžete začít věc řešit na místě. Není totiž dobré pejska z místa nálezu odvážet. Páníček určitě svého „útěkáře“ hledá a takto mu situaci spíše zkomplikujete. 
 • Volejte Městskou policii 156 (pokud jste tuláka chytili, vezmou si ho od Vás a převezou do útulku), pokud se Vám nepodařilo zvíře chytit, i tak zavolejte Městskou policii, řekněte jim kde jste a oni přijedou a za pomocí odchytovým nástrojů zvíře chytí.
   
 • Nebo si zjistěte nejbližší veterinární ordinaci nebo služebnu Městské policie, kde zjistí čtečkou číslo mikročipu. Číslo mikročipu pak sdělí operátorovi Národního registru majitelů zvířat, který obratem zprostředkuje kontakt s majitelem zvířete. Operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Městští strážníci by se již měli o psa postarat, psa převzít a předat do příslušného útulku.

Dostupné registry:

https://www.narodniregistr.cz/ 
https://www.identifikace.cz/ 
https://www.cipy.cz/registr.html
https://www.backhome.cz/ 
https://www.iftaregistr.cz/ 

 • Kontaktujte také obecní úřad. Obec má zákonem stanovenou povinnost postarat se o nalezené zvíře. Pouze starosta (či zmíněná městská policie) má ze zákona pravomoc tyto případy řešit. To pochopitelně neznamená, že nemůžete sami zvířeti nějak pomoci, nebo alespoň pomoci starostovi či policii případ nějakým vhodným způsobem řešit. Než ale začnete cokoli konat, mělo by to být vždy nejprve po dohodě s nimi!
 • Může se stát, že se obec o zvíře odmítne postarat, v tom případě kontaktujte Policii ČR a požádejte je o asistenci, volně pobíhající pes totiž může ohrožovat lidi nebo představovat nebezpečí pro motoristy.
 • Pokud bydlíte poblíž, nemáte sebou telefon, a pes je ochotný s vámi jít, vezměte ho domů. O psa se také můžete postarat sami v tzv. dočasné péči, než se najde páníček. Dejte mu napít a není-li zraněný, tak i nažrat. Jestliže má pes na obojku známku nebo patronu či jinou schránku s telefonním číslem majitele, zkuste ho zkontaktovat sami. Nález ohlašte v několika nejbližších útulcích nebo záchytných kotcích pravděpodobně zejména v nich jej bude majitel hledat. 

 

 • Pokud zvolíte, že se zatím o psa postaráte sami, nic nepodceňujte a zajděte se psem VŽDY ihned na veterinu na preventivní prohlídku. Pokud se předem nedomluvíte s policií a též s obcí, počítejte s tím, že náklady musíte uhradit sami. Je důležité, i když zvíře můžet vypadat sebe líp, může mít vnitřní krvácení, prostě cokoliv a při tomto zanedbání, kdy zvíře nedostane potřebnou lékařskou pomoc, se Vaše dobrá vůle může otočit proti Vám, viz zákon na ochranu proti týrání, z neposkytnutí pomoci. Proto je veterinární lékař VŽDY jeden z hlavních zastávek při nalezení zvířete.

 

Zákon na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání je český zákon ze dne 15. dubna 1992, č.246/1992 Sb., který reguluje práva zvířat a stanoví podmínky nakládání s nimi. Jeho účelem je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich bezdůvodným usmrcováním člověkem. Do roku 2012 byl již novelizován deseti zákony.