HERPES VIRUS

 

Mezi dnešní poruchy plodnosti v chovech psů patří i Herpes virus. Tento virus je často zodpovědný za nezabřezávání fen, málopočetné vrhy a ranný úhyn štěňat, úmrtí v prvních dnech jejich života, za neplodnost. Feny nezabřeznou, ačkoliv vše vypadá normálně nebo mají nezvykle malé vrhy či štěňata podprůměrnou hmotnost, v kterémkoli stadiu březosti může dojít ke vstřebání nebo potratu zhruba do 35. dne březosti, předčasnému porodu nebo se narodí slabá nebo  nedovyvinutá štěňata. A to i přes všechna běžná hygienická opatření.... a to se může stát i velice zkušeným chovatelům.

 

Hlavním příznakem napadení tímto virem je celoživotní a skrytá infekce, což znamená, že jednou infikovaní jedinci zůstanou doživotními a neustálými nosiči viru.

 

Herpes virus sídlí v dýchací trubici, v pohlavních orgánech a velice dobře se mu daří při teplotě 35-37,5 stupně Celsia, venku při teplotě 4 stupně přežívá až 30 dní. Je ale velice háklivý na čistící prostředky.

 

Jak se přenáší? 

  • může být vyloučen slinami, sekrety z nosu, i pohlavním ůstrojím.. 
  • většinou tam,kde se schází více psů dohromady ( výstavy, svody, zkoušky.. a další kynologické akce)
  •  dále při olizování, krytí fen, kýchnutí, atd...

 

U feny:

Fena může být již při prvním kontaktu se psem infikována. Jsou-li feny infikovány při krytí nebo během březosti, přestojí samy tuto infekci většinou dobře. Avšak nebezpečným se virus stává pro štěňata. V počátku březosti může vést prvotní infekce k resorpci (vstřebání) nebo po 35.dnu k potratu plodů. Avšak nejčastěji jsou štěňata infikována v prvním týdnu života. Pokud se skrytá infekce reaktivuje během stresu při porodu, může dojít k nákaze během porodu nebo těsně po něm. Během porodu se mohou štěňata nakazit v porodních cestách, dále potom prostřednictvím sekretů z nosu a tlamy vylučovaných fenou při neustálém olizování a díky takto úzkému kontaktu dochází k dalšímu přenosu viru. Takto se infekce rozšiřuje opravdu velmi rychle.

 

U štěňat:

Pokud jsou štěňata infikována v průběhu porodu nebo bezprostředně po něm, je inkubační doba přibližně 3-7 dní. Mezi první symptomy patří průjem a zvracení. Štěňata, která se z počátku zdají čiperná, odmítají za krátký čas sát, jsou apatická, trpí dušností a vydávají nepřetržitě bolestivé skřeky. Tyto permanentní projevy bolesti znamenají pro fenu značnou nervovou zátěž. Když se feně nedaří utišit naříkající štěňata, většinou péči o ně ukončí...

 

Onemocní-li všechna štěňata ve vrhu, je úmrtnost prakticky 100% a to do 24 až 48 hodin od prvního příznaku.  Větší štěňata mohou mít jakousi šanci na přežití, ale po celý svůj život si nesou neurologické poruchy.

Chov s postiženými jedinci představuje velké riziko. Když fena vykazuje vysoký podíl protilátekmůže je zároveň s mateřským mlékem předat svým štěňatům a vrh je tak proti nemoci ochráněn.

 

Infekce Herpes viru je v Evropě velice rozšířena, leč nejen veterináři, velice podceňována. Dlouho se předpokládalo, že je tato nemoc málo rozšířena. Ovšem dnes již se často začíná objevovat názor, že opak je pravdou. Dokonce Anglie v některých materiálech uvádí, že je možné počítat až s 80% nakažené populace, běžně se setkáme s číslem okolo 40%.

Na světě existuje jediná vakcína, proti viru CHV Eurican herpes 205  (*CHV - Canine Herpes Virus)

Někteří veterináři, ale naprosto odmítají očkování březí feny, protože toto očkování může mít neblahé následky, mají i pravdu, ale je na rozhodnutí každého chovatele, zda absolvuje s fenou toto rizikové očkování, nebo zda se bude bezmocně  dívat na naříkající a umírající štěňata. I když někdy je to tak rychlé, že ani nestihne zjistit, jak podivně a rychle o celý vrh přišel.

 

Test na Herpes virus se dá udělat z krve v přislusných laboratořích.

 

zdroj: Chs Bull terier, Pointer, Psí život, Genomia, Slovenský čuvač
upravila: Zuzana Hejtíková, Chs Petrovický vítr